Služby

Jako systémový dodavatel nabízíme našim zákazníkům rozsáhlé portfolio služeb. Je jen na vás a na požadavcích na váš projekt, do jaké míry jej využijete.

  • Průmyslové inženýrství

    Skupina GREIPL věnuje již v počáteční fázi výrobku důležitou pozornost budoucímu výrobnímu procesu. Vždy usilujeme o nejekonomičtější strategii, abychom našim zákazníkům vytvořili co nejlepší podmínky pro jejich úspěch na trhu. Zohledňujeme přitom nejen naše vlastní výrobní procesy, ale také z dostupných materiálů a výrobních technologií vybereme nejlepší řešení pro váš produkt. Více než 20 inženýrů a techniků každý den podporuje naše zákazníky při realizaci jejich nápadů. Ať už jde o dílčí úkoly, nebo o celkovou odpovědnost za váš projekt. Pomáháme také svým zákazníkům při optimalizaci nákladů „Value Engineering“ jejich výrobků. Nechte nás přezkoumat váš výrobek!

  • Sériová výroba

    Vysloveným cílem předřazených vývojových procesů a vzorkování je převedení vašich produktů do série. Každá oblast působnosti má přitom svou vlastní definici pojmu „série“ a s ní související počty kusů. Zatímco skupina GREIPL hovoří o sériích v přesné výrobě již u opakovaných dílů s velikostí výrobní šarže od přibližně 5 dílů, komplexní požadavky na moderní průmyslovou systémovou výrobu, zejména na trzích na ni zaměřených, přispěly k tomu, že cíle ekonomické sériové výroby v posledních letech významně vzrostly. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilitě a kvalitě procesu při výrobě vašich produktů - jak v oblastech výroby v našem vlastním závodě, tak u našich kvalifikovaných dodavatelů.

  • Logistika

    Naše nabídka služeb daleko přesahuje vývoj a výrobu vašeho výrobku. V případě potřeby vás také rádi podpoříme při navrhování a realizaci obalů výrobků na míru, abychom mohli vaše cenné produkty dopravit na místo určení bez poškození. Pro optimální zabezpečení dodávek nabízíme výběr různých skladových konceptů, jako jsou vyrovnávací sklady, konsignační sklady nebo KANBAN. Rádi za vás převezmeme i celý logistický proces až po vašeho koncového zákazníka, včetně celního odbavení a kompletní dokumentace.