Impresum

GREIPL GmbH
Brunnwiesen 38
94481 Grafenau
Německo
Telefon: +49 8555 9609-0
Fax: +49 8555 9609-98
E-Mail: info@greipl-group.com
Internet: www.greipl-group.de, www.greipl-group.com

Jednatel společnosti

Jürgen Greipl Dipl.-Ing. (FH), M.B.A.Zápis v obchodního rejstříku
HRB Pasov - HRB249

Daňové identifikační číslo
DE 811 281 125

Za obsah odpovídá
Jürgen Greipl

Oznámení o odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však přijmout žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.
Jako poskytovatel obsahu zodpovídáme podle § 7 odst. 1 TMG za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle § 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb ovšem nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti nasvědčující nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony tím zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení právních předpisů. Pokud zjistíme takováto porušení právních předpisů, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány na možná porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný protiprávní obsah. Bez konkrétních důkazů o porušení zákona je však trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek nepřípustná. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému právu. K reprodukování, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání nad rámec autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze k soukromému, nekomerčnímu využití. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen jejich provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran takto označen. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, prosíme vás o příslušné upozornění. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.