Více než 30 let inovací

Když v roce 2013 nastoupil Jürgen Greipl do vedení společnosti Dittrich & Greipl GmbH, začal ve firmě proces kontinuální transformace. Po zhruba 10 letech změn a obrovských investic do vývoje a rozšiřování technologií a provozoven postupně vznikla nová, moderní high-tech společnost se zcela novým směřováním. Aby byla tato změna rozpoznatelná navenek, rozhodli jsme se v roce 2023 změnit vnější image a v budoucnu vystupovat s novým logem a názvem společnosti.

1986

Založení společnosti Dittrich & Greipl GmbH dne 1. října 1986 Franzem Greiplem a Paulem Dittrichem v pronajatých prostorách v lokalitě Röhrnbach v Dolním Bavorsku

1992

Založení společnosti D + G Elektrik s.r.o. v České republice na výrobu kabelových svazků a technologie pouzder

1994

Převzetí stávajícího výrobního závodu v Haus i. Wald s výrobními oblastmi elektronika a frézovací technika; první certifikace společnosti Dittrich & Greipl GmbH podle normy kvality DIN/ISO 9002

2000

Dokončení nové hlavní administrativní budovy společnosti Dittrich & Greipl v Haus i. Wald

2009

Založení inženýringové společnosti Technagon GmbH Jürgenem Greiplem a Mathiasem Freundem

2010/11

Paul Dittrich odchází z pozice společníka kvůli svému věku. Franz Greipl se stává jediným společníkem a jednatelem společnosti Dittrich & Greipl GmbH

2013

Jürgen Greipl vstupuje do společnosti Dittrich & Greipl GmbH jako jednatel společnosti

2015

Rozsáhlé investice do strojů a infrastruktury závodů v Röhrnbach a Haus i. Wald; strukturální fúze společností Dittrich & Greipl GmbH a Dittrich & Greipl CZ s.r.o.

2016

První certifikace podle zdravotnické normy EN ISO 13485

2019

Výstavba druhého výrobního závodu v Haus i. Wald

2020

Uvedení druhého výrobního závodu v Haus i. Wald do provozu

2021

Novostavba logistické haly v Haus i. Waldu

2022

Rekonstrukce výrobních prostor v sídle společnosti v Haus i. Waldu

2023

Změna názvu Dittrich & Greipl GmbH na GREIPL GmbH