Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

 

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v impresu těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje shromažďujeme jednak tím, že nám je sdělíte. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Jedná se hlavně o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?
Část dat se shromažďuje k zabezpečení bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje pak mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu státního dohledu.

 

Analytické nástroje a nástroje třetích nabízejících

Při návštěvě našich webových stránek může být vaše chování při procházení stránek statisticky vyhodnoceno. To se provádí zejména pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení stránek je obvykle analyzováno anonymně; chování při procházení stránek nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Obecné odkazy a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Když používáte tento web, dochází ke shromažďování různých osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

 

Poznámka k odpovědnému místu

Odpovědným místem pro zpracování údajů na tomto webu je:

GREIPL GmbH

Bernhard Hofbauer

Brunnwiesen 38

94481 Grafenau
Telefon: +498555 960958 

E-Mail: b.hofbauer@greipl-group.com


Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám k tomu neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

 

Právo na stížnost u odpovědného orgánu státního dohledu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného orgánu státního dohledu. Příslušným orgánem státního dohledu pro otázky ochrany údajů je státní zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má své sídlo naše společnost. Seznam zmocněnců pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje převezměte z následujícího odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Právo na přenositelnost údajů

Jste oprávněni nechat vydat sobě nebo třetí osobě údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze tehdy, když to bude technicky proveditelné.

 

Kódování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá kódování SSL nebo TLS, a to z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou např. objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte. Kódované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno kódování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí osoby.

 

Informace, zablokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování těchto údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu.

 

3. Zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

GREIPL GmbH

Bernhard Hofbauer

Brunnwiesen 38

94481 Grafenau
Telefon: +49 8555 960958 

E-Mail: b.hofbauer@greipl-group.com

 

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé webové stránky používají takzvané cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní cookies zůstávají uložené ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies, a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivování cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek. Cookies, které jsou nutné k realizaci procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování při procházení) stránek, pak budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů ošetřeny zvlášť.

 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL referrer
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou kombinována s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR umožňující zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám k tomu neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo účel uložení dat již nebude aktuální (např. po zpracování vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení - zejména archivační lhůty- zůstávají nedotčena.

 

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace, které generuje cookie ohledně vašeho používání této webové stránky, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace své nabídky na webových stránkách i své reklamy.

 

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

 

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a jeho nainstalováním: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování údajů ze strany Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaven opt-out-cookie zabraňující zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými daty, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

 

Zpracování dat na zakázku

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat na zakázku se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů při používání Google Analytics.

 

Demografické znaky u Google Analytics

Tento web využívá funkci „demografické znaky“ Google Analytics. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení oznámení na svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

 

Google AdSense

Tyto webové stránky používají Google AdSense, službu pro integraci reklamních oznámení od společnosti Google Inc. („Google“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost na těchto stránkách.
Informace generované pomocí cookies a webových majáků o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Tyto informace může společnost Google předat svým smluvním partnerům. Google však vaši IP adresu nespojí s jinými údaji, které má o vás uložené.
Ukládání cookies AdSense probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace své nabídky na webových stránkách i své reklamy.
Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

 

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick nad rámec jednotlivých zařízení. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílové reklamní skupiny vytvořené pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick nad rámec jednotlivých zařízení. Tímto způsobem lze na jiném z vašich zařízení (např. tablet nebo PC) zobrazit také personalizovaná reklamní sdělení založená na zájmech, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím chování při užívání a procházení stránek na některém koncovém zařízení (např. na mobilním telefonu).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii webových prohlížečů a prohlížečů aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každém koncovém zařízení, ke kterému se přihlásíte pomocí svého účtu Google, zobrazit stejná personalizovaná reklamní sdělení.

K podpoře této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřených Googlem, které jsou dočasně propojeny s našimi údaji Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvořit cílové skupiny pro reklamu nad rámec jednotlivých zařízení.

Proti remarketingu/cílení nad rámec jednotlivých zařízení můžete trvale odporovat deaktivací personalizované reklamy ve vašem účtu Google; použijte k tomu následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Ke sloučení shromážděných údajů na vašem účtu Google dochází výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny na vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google, příp. jste proti sloučení vznesli námitky), je sběr dat založen na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Podrobnější informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese:https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online inzertní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Jako součást Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto cookies pozbývají platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost cookie ještě nevypršela, uvidíme my a Google, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního cookie slouží ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by mohli být uživatelé osobně identifikováni. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete proti tomuto použití odporovat jednoduchým deaktivováním cookie pro sledování konverzí Google v uživatelském nastavení vašeho internetového prohlížeče. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních cookies“ probíhá na základě čl.6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace své nabídky na webových stránkách i své reklamy.

Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.cz/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies, a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivování cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

 

6. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Mapy Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto webových stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Mapy Google je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsou na našich webových stránkách uvedená. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:https://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy/.