Vize a mise

Dittrich & Greipl - Verhaltenskodex

VIZE

„Vytváříme inovace a hodnoty, tím významně přispíváme k úspěchu našich zákazníků.“

POSLÁNÍ

S naší speciální nabídkou služeb nabízíme našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu.

Stavíme na dlouhodobých obchodních vztazích založených na partnerství pro stabilní, zdravý a udržitelný růst.

Vytváříme bezpečná pracovní místa a našim zaměstnancům nabízíme atraktivní pracovní prostředí se širokou škálou benefitů.

Přebíráme společenskou a ekologickou odpovědnost a tímto posilujeme náš region.

Naše hodnoty

KOLEGIALITA
Můžeme se spolehnout jeden na druhého. Jednat s kolegy a obchodními partnery s respektem je pro nás obzvláště důležité.

SOUDRŽNOST
Stojíme si za svým původem a zakládáme si na otevřené a transparentní firemní kultuře. Loajalita a týmový duch jsou základem naší spolupráce.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Jsme spolehlivým a atraktivním zaměstnavatelem pro naše zaměstnance. Přispíváme k rozvoji společnosti v našem regionu podporou akcí, spolků a především podporou práce s mládeží.

FLEXIBILITA
Jsme silní v realizaci, díky krátkým rozhodovacím procesům a ploché hierarchii. Odvážně razíme nové cesty a podporujeme inovace.

NADŠENÍ
Máme rádi fascinaci inovativními produkty, technologiemi a řešeními.

ODHODLANOST
Pracujeme cílevědomě a využíváme svých silných stránek a schopností k neustálému zlepšování našich služeb a jejich přizpůsobování aktuálním výzvám.

PŘIDANÁ HODNOTA
Jsme motivováni a vždy se snažíme překonat očekávání našich zákazníků.

UDRŽITELNOST
Dbáme na vědomé využívání zdrojů a snižujeme náš dopad na životní prostředí.