Moduly, sestavy a zařízení

Jako systémový partner pro moduly, sestavy a zařízení se přirozeně zaměřujeme na kombinaci oblastí působnosti mechaniky a elektroniky. V oblasti montáže se většinou sejdou všechny předcházející činnosti. V takzvané „královské disciplíně“ hraje rozhodující roli také mnoho administrativních oblastí. Implementace zdravotnické normy EN ISO 13485 ve skupině GREIPL klade vysoké nároky zejména na procesy plánování a kvalifikaci.

Serien Baugruppenmontage

Se zvyšující se komplexností produktu se také významně zvyšuje riziko chybějících nebo vadných komponentů. Jakékoli narušení výrobního a dodavatelského řetězce může mít fatální dopad na montážní proces, a tedy na dobu dokončení a kvalitu konečného výrobku. Z tohoto důvodu se intenzivně zabýváme předběžným plánováním jednotlivých výrobních kroků. V závislosti na úrovni komplexnosti a složitosti výrobku naši technici krok za krokem doprovázejí vývoj produktu, aby včas identifikovali slabá místa a přijali nápravná opatření, protože pro odsouhlasení správného výrobního procesu jsou vždy rozhodující individuální požadavky na váš produkt.

Optimalizované montážní procesy

Potřebné montážní kroky se u nás předem detailně plánují pomocí 3D modelů. Při „assembly planning“ je věnována zvláštní pozornost ergonomickému a efektivnímu uspořádání pracoviště. To zahrnuje optimalizaci trasy poskytování montážního materiálu a nástrojů a často také koncepci specifických nosičů obrobků pro sériovou montáž, např. na principu „one piece flow“.


Na přání zákazníka můžeme u produktů provést také specifickou konfiguraci zařízení a kontrolu koncových zařízení. Kromě standardizovaných zkušebních postupů pro elektrická zařízení a provozní prostředky (DGUV předpis 3) nabízíme v případě potřeby také specifické zkušební a testovací postupy pro výrobky, které jsou speciálně přizpůsobeny vašim potřebám. Naši zkušení a kompetentní zaměstnanci v oblasti vývoje a testování vám rádi poradí.

Testování koncových zařízení