Zaměření na trh

Stále náročnější trhy a razantní změny vedou k tomu, že se neustále zvyšují i požadavky našich zákazníků. V tomto bodě se všechny uvedené tržní priority vyvíjejí stejně. Skupina GREIPL ovšem také vnímá tuto změnu jako potvrzení svého požadavku na neustálý rozvoj svých kompetencí a podnikových procesů. Společně s našimi zákazníky pracujeme na nejnovějších technologiích pro vzrušující aplikace. Zajímavé prostředí, které nás povzbuzuje k tomu, abychom každý den podávali nejlepší výkony.

 • Průmyslová laserová technika

  Oblasti použití laserové techniky jsou stále komplexnější a rozmanitější. Moderní laserové systémy se používají v různých oblastech v závislosti na typu laseru, vlnové délce a výkonu, jako např. v Life Science, medicíně a výzkumu, ale také pro průmyslové aplikace, jako je např. fotolitografie pro výrobu vysoce integrovaných polovodičových součástek nebo pro mikroobrábění. Mnoho našich zákazníků již řadu let využívá široké odborné znalosti skupiny GREIPL jako systémového partnera.

 • Mikroskopie / Měřicí technika

  Úspěchy ve výzkumu a vývoji i nejnovější technologie v měřicí technice a digitálním zobrazování umožňují posouvat hranice proveditelnosti stále dál. Naši zákazníci v oblasti mikroskopie a měřicí techniky vždy pracují v této mezní oblasti a důvěřují přitom přesnosti a kvalitě od nás.

 • Elektromobilita

  Odvětví mobility prochází zásadní změnou. V současné době se vyvíjí a zkouší mnoho nových řešení. Analytici a odborníci z oboru vidí největší příležitosti k růstu v oblasti elektromobility, protože výroba a využití energie nevyžaduje žádný další proces přeměny. Nicméně aby se elektromobilita prosadila jako nová, alternativní dopravní koncepce, je třeba překonat mnoho technických a regulačních překážek.

  První dobíjecí stanice pro "tankování" elektromobilů jsme vyrobili již v roce 2010. Od té doby jsme v úzké spolupráci s naším partnerem Technagon vyrobili mnoho zákaznických projektů a více než 10 000 nabíjecích systémů pro použití na veřejných a poloveřejných prostranstvích.